mysqldump: 1044 Access denied when using LOCK TABLES

Ostatnio, przenosząc stony webowe jednego z klientów natknąłem się w sumie na prosty, lecz irytujący problem. Podczas wykonywania mysqldump, otrzymywałem błąd:

mysqldump: Got error: 1044: Access denied for user 'root'@'localhost' to database 'information_schema' when using LOCK TABLES

I co zrobić w takim wypadku. 
Mamy dwie możliwości:
– wykonać mysqldump w trybie single transaction

$ mysqldump --single-transaction -u user -p DBNAME > backup.sql

– albo nadać odpowiednie uprawnienia tj. LOCK TABLES dla użytkownika, które pozwalą na poprawne operacje z bazą

$ mysql -u root -p
mysql> GRANT SELECT,LOCK TABLES ON DBNAME.* TO 'username'@'localhost';

I to wszystko :)

Leave a Reply