Przedłużenie okresu testowego w Windows Server 2012R2

Okres testowy systemu Windows Server 2012 R2 można przedłużyć do 5 razy. Poniższe polecenie spowoduje „ponowne odblokowanie” wersji próbnej systemu Windows Server 2012 R2. Uruchom wiersz polecenia z uprawnieniami administratora i uruchom następujące polecenie:

 slmgr.vbs -rearm

Leave a Reply